Thông báo mời thầu cho gói thầu: Nhà bộ môn – bếp ăn, sân chơi, tường rào cổng ngõ Trường mầm non bán công Vàng Anh

Tên gói thầu:

Nhà bộ môn – bếp ăn, sân chơi, tường rào cổng ngõ Trường mầm non bán công Vàng Anh 

Thuộc dự án:

Trường mầm non bán công Vàng Anh

 

Nguồn vốn của gói thầu:

Vốn ngân sách

 

Bên mời thầu:

UBND Quận Ngũ Hành Sơn

 

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

 

Hình thức đấu thầu:

Đấu thầu rộng rãi

 

Thời gian bán HSMT:

7h30 ngày 02/03/2009 -:-8h30 ngày 12/2/2009

 

Địa điểm bán HSMT:

UBND Quận Ngũ Hành Sơn số 486 Lê Văn Hiến và Sở Kế hoạch và Đầu Tư 47 Ngô Gia Tự.

 

Giá bán một bộ HSMT:

400000 VNĐ

 

Thời điểm đóng thầu:

08:50 am ngày 12/03/2009

 

  • TAG :