Thông báo mời thầu cho gói thầu: Nhà hiệu bộ-bộ môn. Trường tiểu học Lê Bá Trinh

Tên gói thầu:

Nhà hiệu bộ-bộ môn. Trường tiểu học Lê Bá Trinh 

Thuộc dự án:

Trường tiểu học Lê Bá Trinh

 

Nguồn vốn của gói thầu:

Vốn ngân sách thành phố

 

Bên mời thầu:

UBND Quận Ngũ Hành Sơn

 

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

 

Hình thức đấu thầu:

Đấu thầu rộng rãi

 

Thời gian bán HSMT:

7h30 ngày 09/03/2009-:- 8h30 ngày 20/3/2009

 

Địa điểm bán HSMT:

UBND Quận Ngũ Hành Sơn số 86 Đ Lê Văn Hiến và Sở Kế hoạch và Đầu tư 47 ngô Gia Tự Đà Nẵng

 

Giá bán một bộ HSMT:

600000 VNĐ

 

Thời điểm đóng thầu:

08:50 am ngày 20/03/2009

 

  • TAG :