Thông báo mời thầu cho gói thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Trạm kiểm định xitec ô tô

 

 Thông báo mời thầu cho gói thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Trạm kiểm định xitec ô tô 

Tên gói thầu:

 

 

Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Trạm kiểm định xitec ô tô

 

 

Thuộc dự án:

Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Trạm kiểm định xitec ô tô

 

Nguồn vốn của gói thầu:

Vốn ngân sách thành phố

 

Bên mời thầu:

Sở Khoa học Công nghệ

 

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

 

Hình thức đấu thầu:

Đấu thầu rộng rãi

 

Thời gian bán HSMT:

7h30 ngày 23/3/2009 đến 8h30 ngày 07//04/2009

 

Địa điểm bán HSMT:

Sở Khoa học Công nghệ (51A Lý Tự trọng- TP ĐN) và Sở Kế họch và Đầu tư ( 47 Ngô Gia Tự- TP ĐN)

 

Giá bán một bộ HSMT:

800000 VNĐ

 

Thời điểm đóng thầu:

07:50 am ngày 07/04/2009

  • TAG :