Thông báo trao gói thầu xây lắp

THÔNG BÁO TRAO THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP
Khoản vay 2391/2392-VIE
Dự án đương cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Gói thầu NBLC-ICB A4 & A5

 

  1. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản vay từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ chi phí cho Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (Dự án) và kế hoạch sử dụng một phần của khoản vay này để thanh toán hợp đồng Gói thầu xây lắp A4 & A5 cho Dự án nêu trên tại Việt Nam.
  2. Bên vay sẽ cho phép Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thuộc Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) được sử dụng Khoản vay để thực hiện Dự án với vai trò Chủ đầu tư. VEC đã mời thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) các nhà thầu qua sơ tuyển cho Gói thầu xây lắp A4 (NBLC-ICB A4) & A5 (NBLC-ICB A5) thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai  được tài trợ bởi Ngân hàng phát triển Châu Á.
  3. Gói thầu xây lắp A4 thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1) với điểm đầu tại km80+00 đến điểm cuối tại km109+750 thuộc huyện Cẩm Khê – tỉnh Phú Thọ và huyện Hạ Hòa – tỉnh Yên Bái. Tổng chiều dài là 29.74 km và 4 làn xe.
  4. Gói thầu xây lắp A5 thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1) với điểm đầu tại km109+750 đến điểm cuối tại km150+900 thuộc huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái. Tổng chiều dài là 41.15 km và 4 làn xe.
  5. Mời thầu sơ tuyển của Gói thầu A4 & Gói thầu A5 được thông báo đại chúng ngày 19/2/2008 trên Báo trong nước.

-                   Gói thầu A4: Thư mời thầu đã được phát hành, có 8 công ty mua Hồ sơ mời thầu và chỉ có 5 công ty nộp hồ sơ dự thầu vào ngày đóng thầu 23/11/2009.

Bảng 1: Tên nhà thầu nộp hồ sơ Gói thầu A4

STT

Tên nhà thầu 

1

GS Engineering and Construction Corp (Hàn Quốc)

2

Keangnam Enterprises Ltd (Hàn Quốc)

3

Sinohydro Corporation Limited (Trung Quốc)

4

Vinaconex (Việt Nam)

5

JV of CRBC – CDLQ (Trung Quốc)

-                     Gói thầu A5: Thư mời thầu đã được phát hành, có 8 công ty mua Hồ sơ mời thầu và chỉ có 5 công ty nộp hồ sơ dự thầu vào ngày đóng thầu 23/11/2009.

              Bảng 2: Tên nhà thầu nộp hồ sơ Gói thầu A5

STT

Tên nhà thầu 

1

China Road & Bridge Construction (Trung Quốc)

2

Doosan Heavy Industries and Construction Co .,Ltd (Hàn Quốc)

3

Keangnam Enterprises Ltd (Hàn Quốc)

4

Sinohydro Corporation Limited (Trung Quốc)

5

Vinaconex (Việt Nam)

 

  1. Hồ sơ dự thầu được Tổ chuyên gia đấu thầu của VEC đánh giá và xếp hạng được ADB và Bộ GTVT phê duyệt. Theo Báo cáo đánh giá kết quả đấu thầu, Đề xuất kỹ thuật và tài chính của các công ty được đánh giá theo các tiêu chí của Hồ sơ mời thầu. Đề xuất kỹ thuật của Keangnam Enterprises .,Ltd (Hàn Quốc) đạt yêu cầu Hồ sơ mời thầu và giá dự thầu được đánh giá là mức giá cạnh tranh thấp nhất của Gói thầu NBLC-ICB A4 và Gói thầu NBLC-ICB A5. Do đó:

-                      Keangnam Enterprises .,Ltd được tuyên bố trúng thầu với giá trị hợp đồng VND 1.635.194.244.819 [Một nghìn sáu trăm ba mươi năm tỷ, một trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi bốn nghìn tám trăm mười chín Việt Nam Đồng]. Thời gian xây dựng là 36 tháng và phạm vi hợp đồng bao gồm cung cấp, xây dựng, lắp đặt và bảo hành Gói thầu NBLC-ICB A4.

-                     Keangnam Enterprises .,Ltd được tuyên bố trúng thầu với giá trị hợp đồng VND 1.974.676.417.653 [Một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm mười bảy nghìn sáu trăm năm mươi ba Việt Nam Đồng]. Thời gian xây dựng là 36 tháng và phạm vi hợp đồng bao gồm cung cấp, xây dựng, lắp đặt và bảo hành Gói thầu NBLC-ICB A5.

7. Nhà thầu không trúng thầu có thể có thắc mắc bằng văn bản trong vòng 7 ngày sau ngày phát hành Thông báo trúng thầu.

  • TAG :