Thông tư 09 hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới

  • 28 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư 09 hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


9


Ký hiệu

VGCP

Ngày ban hành

04/01/1999

Người ký

Nguyễn Ngọc Tuấn

Trích yếu

Thông tư 09 hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới

Cơ quan ban hành

Ban Vật giá Chính phủ

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT9VGCP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :