Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định số 222-HĐBT ngày 05-12-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư

  • 28 tháng 7, 2010
  • 54 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định số 222-HĐBT ngày 05-12-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


30


Ký hiệu

TC/CTN

Ngày ban hành

11/08/1989

Người ký

Hoàng Quy

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định số 222-HĐBT ngày 05-12-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT30BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :