Thông tư hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04-1992 của Hội đồng Bộ trưởng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 56 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04-1992 của Hội đồng Bộ trưởng
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


6


Ký hiệu

TT/LB

Ngày ban hành

12/05/1993

Người ký

Trần Đình Hoan, Hồ Tế, Đỗ Quốc Sam

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04-1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Cơ quan ban hành

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTTLB6BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :