Thông tư hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các Bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 74 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các Bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


4


Ký hiệu

TT-BKH

Ngày ban hành

18/05/1998

Người ký

Bộ trưởng: Trần Xuân Giá

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các Bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT4BKH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :