Thông tư hướng dẫn chế độ nộp thuế hàng hoá đối với hàng nhập khẩu mậu dịch

  • 28 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn chế độ nộp thuế hàng hoá đối với hàng nhập khẩu mậu dịch
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


9


Ký hiệu

TC/TQĐ

Ngày ban hành

27/02/1988

Người ký

Trần Tiêu

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn chế độ nộp thuế hàng hoá đối với hàng nhập khẩu mậu dịch

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT9BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :