Thông tư hướng dẫn chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực kinh tế tập thể, cá nhân

  • 28 tháng 7, 2010
  • 81 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực kinh tế tập thể, cá nhân
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


10


Ký hiệu

TC/CTN

Ngày ban hành

20/04/1989

Người ký

Trần Tiêu

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực kinh tế tập thể, cá nhân

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT10BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :