Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 06-HĐBT ngày 7/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế tài nguyên

  • 28 tháng 7, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 06-HĐBT ngày 7/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế tài nguyên
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


7


Ký hiệu

TCT

Ngày ban hành

07/02/1991

Người ký

Phan Văn Dĩnh

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 06-HĐBT ngày 7/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế tài nguyên

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT7BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :