Thông tư hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


14


Ký hiệu

KHĐT-TM

Ngày ban hành

01/01/1996

Người ký

Mai Văn Dâu

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thương mại

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT14BTM.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :