Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3


Ký hiệu

2005/TT-BXD

Ngày ban hành

04/03/2005

Người ký

Đinh Tiến Dũng

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT3BXD.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :