Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thu thuế đối với thuế buôn chuyến

  • 28 tháng 7, 2010
  • 54 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thu thuế đối với thuế buôn chuyến
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


35


Ký hiệu

TC/CTN

Ngày ban hành

09/09/1989

Người ký

Chu Tam Thức

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thu thuế đối với thuế buôn chuyến

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT35BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :