Thông tư hướng dẫn quản lý thuế NK và GTGT loại hình NK nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn quản lý thuế NK và GTGT loại hình NK nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


13


Ký hiệu

1998/TT-TCHQ

Ngày ban hành

14/12/1998

Người ký

Phan Văn Dĩnh

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn quản lý thuế NK và GTGT loại hình NK nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

Cơ quan ban hành

Tổng cục Hải quan

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT13TCHQ.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :