Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ thu các phí tần số vô tuyến điện

  • 28 tháng 7, 2010
  • 112 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ thu các phí tần số vô tuyến điện
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


62


Ký hiệu

TC/TCĐN

Ngày ban hành

31/07/1995

Người ký

Phạm Văn Trọng

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ thu các phí tần số vô tuyến điện

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT62BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :