Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

  • 03 tháng 8, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2


Ký hiệu

2/TC-TC

Ngày ban hành

04/01/1995

Người kýTrích yếu

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT2BTC.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :