Thông Tư hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

  • 28 tháng 7, 2010
  • 72 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông Tư hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


50


Ký hiệu

2001/TT/BNN

Ngày ban hành

03/05/2001

Người ký

Phạm Hồng Giang

Trích yếu

Thông Tư hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan ban hành

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT50BNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :