Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 33-TTg ngày 5-2-1993 về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh

  • 03 tháng 8, 2010
  • 30 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 33-TTg ngày 5-2-1993 về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


6


Ký hiệu

LBTT

Ngày ban hành

10/02/1993

Người ký

Hồ Tế, Ngô Xuân Lộc

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 33-TTg ngày 5-2-1993 về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT6BTC.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật