Thông tư hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


8


Ký hiệu

8/TT-NH2

Ngày ban hành

02/06/1994

Người ký

Đỗ Quế Lượng

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

Cơ quan ban hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT8NHNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :