Thông tư hướng dẫn thực hiện việc đưa nhà ở vào tiền lương

  • 03 tháng 8, 2010
  • 54 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc đưa nhà ở vào tiền lương

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


27


Ký hiệu

LB/TT

Ngày ban hành

31/12/1992

Người ký

Trần Đình Hoan, Ngô Xuân Lộc,Hồ Tế

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc đưa nhà ở vào tiền lương

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Xây dựng

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT27BTC.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :