Thông tư hướng dẫn thi hành Chương VIII Nghị định số 139-HĐBT ngày 5/9/1988 về việc quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn thi hành Chương VIII Nghị định số 139-HĐBT ngày 5/9/1988 về việc quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


26


Ký hiệu

KH-TT

Ngày ban hành

08/03/1989

Người ký

Lữ Minh Châu

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thi hành Chương VIII Nghị định số 139-HĐBT ngày 5/9/1988 về việc quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT26NHNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :