Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế lợi tức

  • 28 tháng 7, 2010
  • 78 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế lợi tức
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


47


Ký hiệu

TCT

Ngày ban hành

04/10/1990

Người ký

Phan Văn Dĩnh

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế lợi tức

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT47BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :