Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 205/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế kinh doanh hàng miễn thuế.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 54 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 205/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế kinh doanh hàng miễn thuế.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


10


Ký hiệu

1998/TT-TCHQ

Ngày ban hành

19/11/1998

Người ký

Nguyễn Văn Cầm

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 205/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế kinh doanh hàng miễn thuế.

Cơ quan ban hành

Tổng cục Hải quan

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT10TCHQ.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :