Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 31-HĐBT ngày 28-03-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bảo hiểm giá trị của tiền gửi tiết kiệm

  • 28 tháng 7, 2010
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 31-HĐBT ngày 28-03-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bảo hiểm giá trị của tiền gửi tiết kiệm
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


37


Ký hiệu

NH/TT

Ngày ban hành

29/03/1986

Người ký

Nguyễn Duy Gia

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 31-HĐBT ngày 28-03-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bảo hiểm giá trị của tiền gửi tiết kiệm

Cơ quan ban hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT37NHNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :