Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  • 28 tháng 7, 2010
  • 89 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


22


Ký hiệu

TCT

Ngày ban hành

01/01/1991

Người ký

Phan Văn Dĩnh

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT22BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :