Thông tư hướng dẫn thi hành quy chế khu chế xuất

  • 28 tháng 7, 2010
  • 34 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn thi hành quy chế khu chế xuất

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1126


Ký hiệu

HTĐT/PC

Ngày ban hành

28/08/1992

Người ký

Đậu Ngọc Xuân

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thi hành quy chế khu chế xuất

Cơ quan ban hành

Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT1126HTĐT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật