Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


11


Ký hiệu

TT/LB

Ngày ban hành

10/06/1993

Người ký

Trần Sơn Thuỷ, Trần Khải, Phạm Văn Trọng, Chu Văn Nguyễn

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính - Ủy ban Kế hoạch Nhà nước - Bộ Lâm nghiệp - Ngân hàng Nhà nước

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTTLB11BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :