Thông tư hướng dẫn thi hành quyết định số 337-HĐBT ngày 25-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn thi hành quyết định số 337-HĐBT ngày 25-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


203


Ký hiệu

NH-TT

Ngày ban hành

31/10/1991

Người ký

Đỗ Quế Lượng

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thi hành quyết định số 337-HĐBT ngày 25-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt

Cơ quan ban hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT203NHNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :