Thông tư hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 15% bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

  • 28 tháng 7, 2010
  • 74 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 15% bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


19


Ký hiệu

TT-LB

Ngày ban hành

07/03/1994

Người ký

Tào Hữu Phùng, Nguyễn Thị Hằng

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 15% bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTTLB19BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :