Thông tư hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2


Ký hiệu

2/BXD-QLXD

Ngày ban hành

26/01/1993

Người ký

Ngô Xuân Lộc

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT2BXD.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :