Thông tư hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


8


Ký hiệu

8/TC-TCT

Ngày ban hành

05/02/1994

Người ký

Phan Văn Dĩnh

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT8BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :