Thông tư hướng dẫn việc Ngân hàng phục vụ người nghèo cho Hội nông dân vay vốn

  • 28 tháng 7, 2010
  • 91 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn việc Ngân hàng phục vụ người nghèo cho Hội nông dân vay vốn
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1


Ký hiệu

1-TT/LB

Ngày ban hành

06/01/1997

Người ký

Lê Thị Băng Tâm, Đỗ Quế Lượng

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn việc Ngân hàng phục vụ người nghèo cho Hội nông dân vay vốn

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTTLB1BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :