Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản

  • 03 tháng 8, 2010
  • 44 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


5


Ký hiệu

TT/LB

Ngày ban hành

18/12/1991

Người ký

Nguyễn Tấn Trịnh, Tôn Gia Huyên

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản

Cơ quan ban hành

Bộ Thủy sản - Tổng cục Quản lý ruộng đất

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTTLB5BTS.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật