Thông tư hướng dẫn việc thu hồi vốn cho vay, quản lý sử dụng vốn cho vay các dự án thuộc chương trình 327

  • 28 tháng 7, 2010
  • 72 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư hướng dẫn việc thu hồi vốn cho vay, quản lý sử dụng vốn cho vay các dự án thuộc chương trình 327
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1


Ký hiệu

1-TC/KBNN

Ngày ban hành

07/01/1997

Người ký

Lê Thị Băng Tâm

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn việc thu hồi vốn cho vay, quản lý sử dụng vốn cho vay các dự án thuộc chương trình 327

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT1BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :