Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

  • 28 tháng 7, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


8


Ký hiệu

TT-LT

Ngày ban hành

15/03/1999

Người ký

Phan Quang Trung,Nguyễn Thị Kim Ngân,Nguyễn Lương Trào

Trích yếu

Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

Cơ quan ban hành

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT8LĐTBXH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :