Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  • 03 tháng 8, 2010
  • 97 lượt xem
  • 0 bình luận

Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3


Ký hiệu

2003/TTLT/BTP-BTNMT

Ngày ban hành

04/07/2003

Người ký

Uông Chu Lưu - Mai ái Trực

Trích yếu

Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cơ quan ban hành

Bộ Tư pháp

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTTLT3BTP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :