Thông tư quy định chế độ thu, quản lý sử dụng phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 27 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư quy định chế độ thu, quản lý sử dụng phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


66


Ký hiệu

TT/LB

Ngày ban hành

29/08/1995

Người ký

Vũ Mộng Giao, Lê Duy Sảng

Trích yếu

Thông tư quy định chế độ thu, quản lý sử dụng phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTTLB66BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật