Thông tư quy định nguyên tắc và thủ tục khai báo tính thuế, nộp thuế, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư quy định nguyên tắc và thủ tục khai báo tính thuế, nộp thuế, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


114


Ký hiệu

TCHQ/PC

Ngày ban hành

01/02/1988

Người ký

Lâm Văn Độ

Trích yếu

Thông tư quy định nguyên tắc và thủ tục khai báo tính thuế, nộp thuế, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch

Cơ quan ban hành

Tổng cục Hải quan

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT114TCHQ.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :