Thông tư quy định tạm thời chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất

  • 28 tháng 7, 2010
  • 43 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư quy định tạm thời chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


202


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

02/07/1988

Người ký

Trần Đức Lương

Trích yếu

Thông tư quy định tạm thời chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT202CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật