Thông tư quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


65


Ký hiệu

TT/LB

Ngày ban hành

29/07/1993

Người ký

Phan Văn Dĩnh, Nguyễn Trọng Nhân, Lê Văn Truyền, Nguyễn Mạnh Cầm

Trích yếu

Thông tư quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTTLB65BYT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :