Thông tư về cơ chế quản lý tài chính và chính sách tài trợ của Nhà nước đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn

  • 28 tháng 7, 2010
  • 72 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư về cơ chế quản lý tài chính và chính sách tài trợ của Nhà nước đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1042


Ký hiệu

TTLB/VH/TC

Ngày ban hành

22/07/1989

Người ký

Lý Tài Luận, Vũ Khắc Liên

Trích yếu

Thông tư về cơ chế quản lý tài chính và chính sách tài trợ của Nhà nước đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTTLB1042BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :