Thông tư Về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư Về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


825


Ký hiệu

2000/ TT-BKHCNMT

Ngày ban hành

26/05/2000

Người ký

Thứ trưởng Hoàng Văn Huây

Trích yếu

Thông tư Về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT825BKHCNMT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :