Thư mời nộp hồ sơ sơ tuyển cho hợp đồng gói số 4

Thư mời nộp Hồ sơ sơ tuyển cho hợp đồng gói số 4:

Thiết kế kỹ thuật, mua sắm và xây lắp hệ thống giao thông thông minh (ITS) của Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam (đoạn TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây)

Nước/Bên vay: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tên Dự án: Dự án đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây)

Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

1.            Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là GOV) được nhận một khoản vay ODA (Hiệp định vay số VNXV-1 ngày 31/3/2008) từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (sau đây viết tắt là JICA), đầu tư cho dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây) bao gồm các đoạn từ Km 4+000 tới Km 23+900 (bao gồm cả Cầu cạn, nút giao cắt với quốc lộ 51 và xây dựng đường cao tốc), ITS (Hệ thống Giao thông thông minh) từ Km4+000 tới nút giao Dầu Giây, và dịch vụ tư vấn giám sát từ Km4+000 tới Km23+900.

Chính phủ dự định áp dụng một phần của khoản vay để thanh toán cho hợp đồng gói số 4 trong thông báo mời sơ tuyển này. Sơ tuyển lần một không thành công, do đó VEC dự định sơ tuyển lần hai nhà thầu cho các công việc sau đây theo Hợp đồng gói 4: thiết kế kỹ thuật, mua sắm và xây lắp hệ thống ITS cho đoạn từ Km4+000 tới nút giao Dầu Giây (Km54+983).

2.             Hồ sơ mời thầu dự kiến sẽ được phát hành tháng 6/2010.

3.            Các công ty và liên doanh hình thành tự nguyện từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ theo Hiệp định khoản vay đều có thể tham gia sơ tuyển.

4.            Hồ sơ sơ tuyển bằng tiếng Anh, được các nhà thầu quan tâm mua để nộp hồ sơ tới địa chỉ sau, từ 08:30 – 17:00, ngày 10/02/2010, và một khoản tiền không được hoàn lại là 100 USD tiền mặt.

Lưu ý: Trong thời gian nghỉ Tết (từ ngày 13 – 21/02/2010), công ty không bán hồ sơ.

5.            Hồ sơ sơ tuyển phải được nộp trong phong bì có niêm phong, tại địa chỉ:

Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Địa chỉ: Xóm 2 – Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:                

Số fax:                                    +84 (0)4 3643 0270

Địa chỉ thư điện tử:   duongcaotoc@vnn.vn

Hạn cuối: 15:00 ngày 02/4/2010

Và phải được đề rõ “Hồ sơ sơ tuyển dự án xây dựng cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây), Hợp đồng gói số 4”.

6.            VEC có quyền chấp thuận hoặc từ chối các hồ sơ nộp muộn.

7.            Ứng viên sẽ được thông báo kịp thời về kết quả hồ sơ của mình. Chỉ có các công ty và liên doanh qua bước sơ tuyển này mới được mời tham gia đấu thầu.

 

  • TAG :