Thu phí kiểm định và lệ phí kiểm định và lệ phí cấp phép sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Thu phí kiểm định và lệ phí kiểm định và lệ phí cấp phép sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


93


Ký hiệu

1998/QĐ/TCKT

Ngày ban hành

02/07/1998

Người ký

TT Nguyễn Thiện Luân

Trích yếu

Thu phí kiểm định và lệ phí kiểm định và lệ phí cấp phép sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Cơ quan ban hành

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD93BNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :