Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ co doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng ngoài doanh nghiệp chế xuất.

  • 30 tháng 7, 2010
  • 90 lượt xem
  • 0 bình luận

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất được hướng dẫn như thế nào?
Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất được hướng dẫn như thế nào?


 


Tại công văn số 3686/TCT-CS ngày 10/09/2009 của Tổng cục thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất theo hướng dẫn tại công văn số 1276/TCT-CS ngày 08/04/2009 của Tổng cục thuế.


 


Tổng cục thuế hướng dẫn rõ thêm về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất như sau:


Tại công văn số 1276 /TCT-CS ngày 08/04/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn:


“Dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất 0%. Như vậy, các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng ở bên ngoài doanh nghiệp chế xuất bao gồm cho thuê nhà, đất, hội trường, văn phòng khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động,, dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động không áp dụng thuế suất 0%”.


 


Theo đó các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất và dịch vụ đó được thực hiện bên ngoài doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất 0% chỉ bao gồm các dịch vụ: “ Cho thuê nhà, đất, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động và các dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động”. Các dịch vụ khác cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất không thuộc các loại dịch vụ nêu trên thực hiện theo Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :