Thu tiền sử dụng đất

  • 28 tháng 7, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận
Thu tiền sử dụng đất
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


38


Ký hiệu

2000/NĐ-CP

Ngày ban hành

23/08/2000

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Thu tiền sử dụng đất

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND38CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :