Thủ tục: Làm rõ Hồ sơ mời thầu

Thủ tục: Làm rõ Hồ sơ mời thầu (HSMT)

- Trình tự thủ tục:

            + Nhà thầu gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMT đến Bên mời thầu

            + Bên mời thầu gửi văn bản làm rõ HSMT cho các nhà thầu đã nhận HSMT

            + Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ. Ghi lại nội dung trao đổi thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho các nhà thầu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: HSMT; văn bản đề nghị làm rõ HSMT

            b) Số lượng hồ sơ: Phụ thuộc vào số lượng các nhà thầu đề nghị làm rõ HSMT                   (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trước thời điểm đóng thầu

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, đơn vị được giao làm chủ đầu tư;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản làm rõ HSMT

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11

            + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật