Thủ tục mua bán trang thiết bị văn phòng theo hình thức chào giá cạnh tranh?

 

Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp có đủ các điều kiện sau đây:

a) Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng;

b) Nội dung mua sắm là những hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng.

2. Khi thực hiện chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu. Nhà thầu gửi báo giá đến bên mời thầu một cách trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện. Đối với mỗi gói thầu phải có tối thiểu ba báo giá từ ba nhà thầu khác nhau.

(trích điều 22 Luật số 61/2005/QH11 về đấu thầu)

 

 

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật