Thủ tục : Sửa đổi Hồ sơ mời thầu

Thủ tục : Sửa đổi Hồ sơ mời thầu (HSMT)- Trình tự thủ tục: Bên mời thầu thông báo nội dung sửa đổi HSMT sau khi đã phát hành HSMT đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT

- Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: HSMT; văn bản sửa đổi HSMT

            b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Thông báo tối thiểu 10 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu bình thường; Thông báo tối thiểu 3 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tổng thầu xây dựng có giá trị dưới 3 tỷ đồng).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, Đơn vị được giao làm chủ đầu tư, tư      vấn (nếu có)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: các nhà thầu đã nhận HSMT được thông báo về nội dung sửa đổi HSMT

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11

            + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008

 

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật